kazi yake kubwa ni kuratibu shughuli zote za ukusanyaji mapato ya Serikali kuu, na kuratibu wakusanya kodi ambao wanafanya kazi chini ya chombo hicho.