Mamlaka ya mapato inaongozwa na kamishna mkuu wa mapato Tanzania, ambae kwa mujibu wa sheria huteuliwa na Rais ili kusimamia na kuratibu shughuli zote za ukusanyaji kodi na kuhakikisha kuwa sheria za kodi hazivunjwi.