Serikali za mitaa kama ambavyo zimeanzishwa na katiba ya nchi, na kupewa mamlaka na sheria ya Bunge, zina mamlaka ya kukusanya kodi hasa katika maeneo yao.