Pale ambapo mahakama inahitaji kujiridhisha ili kulitolea maamuzi shauri lililoko mbele yake, ni jukumu la Mwajiri kuthibitisha kwamba sababu za kumwachisha kazi mwajiriwa/mfanyakazi, na utaratibu uliofuatwa ni sahihi na haki