Baadhi ya stahiki hizi zinatolewa kulingana na vigezo mbalimbali kama: a) Sababu ya kukatishwa mkataba b) Aina ya mkataba wa ajira c) Muda ambao mwajiriwa amehudumu katika ajira