Ushahidi wote unaotolewa mahakamani lazima ufate misingi ya Sheria ya Ushahidi ya mwaka 2022.