Ushahidi ni kitu au maelezo yanayotolewa hususani katika vyombo vya sheria kwa mfano mahakama, ili kuthibitisha kuona au kusikia jambo fulani lililotokea.