Hii ni aina ya ushahidi amabyo hutolewa kwa mdomo na shahidi mwenyewe wakati wa mahakama.